Onze Blog
 • Lotus Clean bvba

  Uw vertrouwde dienstencheque partner in Midden-Limburg


  Om gemakkelijk door de Lotus Clean webpagina te surfen kan u de pijltoetsen < de of > gebruiken. Onze website is ook beschikbaar op tablet en mobiele telefoons.

 • Lotus Clean Dienstencheques

  Een populair en voordelig betaalmiddel.


  Om gemakkelijk door de Lotus Clean webpagina te surfen kan u de pijltoetsen < de ∨ of > gebruiken. Onze website is ook beschikbaar op tablet en mobiele telefoons.

 • Lotus Clean Huishoudhulp

  Professioneel in thuisondersteuning


  Om gemakkelijk door de Lotus Clean webpagina te surfen kan u de pijltoetsen < de of > gebruiken. Onze website is ook beschikbaar op tablet en mobiele telefoons.

 • Lotus Clean Seniorenhulp

  Laat U genieten van de dag!


  Om gemakkelijk door de Lotus Clean webpagina te surfen kan u de pijltoetsen < de ∨ of > gebruiken. Onze website is ook beschikbaar op tablet en mobiele telefoons.

 

Opinie: ‘Laat de poetsvrouw met rust’

‘Ik zou niet weten wat te doen zonder haar’

Ze is veelal vrouwelijk, de helft is laaggeschoold en een significant deel heeft een migratieachtergrond. Op de poetsvrouw wordt neergekeken, aldus journaliste Kaat Schaubroeck in dS Avond, maar toch kan de hoogopgeleide, bemiddelde tweeverdiener niet zonder haar.

Positieve reacties oogstte het opiniestukje van Kaat Schaubroeck getiteld ‘Laat de poetsvrouw met rust’ (dS Avond, 6/12). Daarin kaartte ze de manier aan waarop huishoudhulp soms bejegend wordt. Er wordt over geroddeld, vaak terwijl ze nog in huis is, maar feedback wordt zelden gegeven. Poetsvrouwen vertellen Schaubroeck dat er op hen ‘wordt neergekeken’

‘Ze voelen het wantrouwen. Dat er op strategische plekken geld wordt gelegd, om te zien of het blijft liggen.’ Schaubroecks punt: wat permitteren wij ons allemaal?

Wij, dat zijn vooral de bemiddelde, hoogopgeleide tweeverdieners die het zonder huishoudhulp niet trekken. Die de combinatie werk, gezin, vrije tijd en huishouden niet gebolwerkt krijgen en voor dat laatste een beroep doen op een poetsvrouw. Die het schoonmaken, wassen, strijken en ramen lappen uit handen geven. Vaak aan een poetsvrouw die laagopgeleid is en niet bemiddeld. Daar begint het onevenwicht al.

Sociaal en economisch kwetsbaar.

In een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) van maart wordt aangeklaagd dat van de 97 miljoen veelal vrouwelijke huishoudhulpen wereldwijd 90 procent geen recht heeft op enige vorm van sociale zekerheid (pensioen, uitkering bij arbeidsongeschiktheid). Ze zijn sociaal en economisch kwetsbaar, werken bij meer dan één werkgever of wisselen vaak van werkgever, beschikken zelden over een formeel contract en betalingen vinden geregeld in natura plaats. En dus, zegt het IAO, loeren armoede en discriminatie om de hoek en moeten ze dringend worden beschermd, aanvaardbare werkuren krijgen, een eerlijke verloning en goede arbeidsomstandigheden.

In ons land werd in het kader van een gelijkwaardige sociale bescherming op 1 oktober 2014 bij wet bepaald dat wie huishoudpersoneel tewerkstelt voor manuele taken zoals poetsen als werkgever wordt beschouwd. En dus socialezekerheidsbijdragen moet betalen. Vallen daar niet onder: dienstencheques en niet-manuele taken.

Het succes van de dienstencheque.

Die dienstencheque blijft de populairste manier om huishoudhulp mee te betalen. Het systeem werd ingevoerd in 2004, voornamelijk om zwartwerk uit te roeien. Dienstencheques zijn zo goedkoop dat er geen reden meer is om je schoonmaakster in het zwart tewerk te stellen.

Het aantal gebruikte dienstencheques neemt elk jaar toe.

Reden voor Christophe Vanroelen, arbeidssocioloog aan de VUB, en Mieke Van Gramberen, algemeen directeur Flanders Synergie, om in een opiniestuk aandacht te vragen voor de gezondheidsrisico’s die verbonden zijn aan het populaire dienstenchequessysteem. Huishoudhulp met dienstencheques, zeggen ze, wordt verstrekt door 150.000 werkneemsters: 95 procent is vrouw, meer dan 50 procent is laaggeschoold, een belangrijke groep heeft een migratieachtergrond.

Discriminatie.

Die laatste groep wordt gediscrimineerd, zo bleek vorig jaar uit een onderzoek van het Minderhedenforum. Twee op de drie dienstenchequebedrijven gaan zonder verpinken in op de vraag van klanten om ‘geen allochtone poetsvrouw’ te sturen. ‘Zelfs de poetsdiensten van OCMW’s doen eraan mee’, zei nu afscheidnemend directeur van Wouter Van Bellingen toen.

Communicatie loopt mank.

Ook, zo blijkt uit onderzoek, is huishoudhulp in België, ondanks een goede sociale bescherming en gereglementeerde veiligheidsomstandigheden, (fysiek) zwaar en isoleert de job mensen sociaal (DS, 28/11/2015).

Vaak wordt er nauwelijks gecommuniceerd tussen klant en werkneemster, zoals Schaubroeck schrijft. Er wordt geroddeld – ‘ze laat de pluizen onder het bed liggen’, ‘ze heft nooit de vazen op als ze stof afneemt’, ‘ze telefoneert met haar kinderen in Congo, tijdens de werkuren!’ – maar dat ongenoegen wordt elders geventileerd. Waardoor de schoonmaakster vaak in het ongewisse blijft.

Dat een huis – privé, intiem – een werkplek wordt zodra huishoudhulp wordt gevraagd, vergeten sommige klanten. Bovendien durven schoonmaaksters uit angst hun job te verliezen ook vaak geen problemen aan te kaarten. Wat als ze gevraagd wordt op een hoge ladder te staan om de ramen aan te buitenkant te lappen? Doen ze het, ook al mag het wettelijk niet, en lopen ze gevaar? Of zeggen ze er wat van, ook al hangt hun tewerkstelling af van de goedkeuring van de klant? Bovendien is die klant, zoals gezegd, vaak hoogopgeleid en bemiddeld, terwijl de schoonmaakster dat niet is.

Positieve reacties

En toch zijn werknemers ‘relatief tevreden’, aldus een onderzoek van de VUB. In de reacties op Facebook op het opiniestukje van Kaat Schaubroeck lieten zowel de schoonma(a)k(st)ers als wie er één in dienst heeft zich positief uit. Daarin valt vooral op dat de poetsvrouw/huishoudhulp bijna wordt gezien als een onderdeel van het gezin. Als iemand die de boel rechthoudt en meer vriendin dan werkneemster is.

Deze poetsvrouw, schrijft: ‘Je moet snel je grenzen stellen; en niet onderdanig doen. Dat helpt. Durven nee zeggen. Voor de rest… ik doe dat werk geweldig graag! Het gevoel verschil te maken bij mensen en hen soms ook gewoon van gezelschap te voorzien terwijl je werkt is onbetaalbaar. Ik voel me zelden ondergewaardeerd. Ik voel me eerder superieur als ik het verschil zie tussen voor en na. 🙂 .(.. ) Poetsvrouwen aan de macht!! 😉

‘Wij hebben geen poetsvrouw, wij hebben Maricel en pech voor u, ze hoort bij ons, onze jongste staat te springen om haar zijn verhalen te vertellen, onze kinderen leren respect te hebben voor haar werk en ik geniet van het beluisteren van haar verhalen, binnenkort verhuizen we en de keuze van onze woonst wordt mee bepaald door Maricel want ze komt met de fiets…’

‘Ik heb ook geen poetsvrouw, maar Liset, en zij is deel van ons, al meer dan 15 jaar, en ik laat die met rust, en klaag niet als het wat minder is, en ook niet als het wat meer is, maar laat wel weten dat wat zij doet belangrijk is.’

‘Wij hebben het geluk de beste hulp te hebben in ons gezin. Wat zij voor ons doet, hoeveel werk zij uit onze handen neemt, is niet te bevatten. (…) Ik zou niet weten wat te doen zonder haar.’

Tips van een professional

Voor wie als schoonmaakster toch terechtkomt bij mensen die je slecht behandelen en op je neerkijken, heeft de Amerikaanse kortverhalenschrijfster Lucia Berlin, die zelf rondkwam door schoon te maken, in Handleiding voor poetsvrouwen enkele tips:

‘De meeste oudere werksters accepteren me niet makkelijk. En het valt ook niet mee om aan schoonmaakwerk te komen omdat ik “doorgeleerd” heb. Ik kan alleen op dit moment niets anders krijgen. Ik heb geleerd om de dames meteen te vertellen dat mijn drankzuchtige echtgenoot net is overleden en mij met vier kinderen heeft achtergelaten.’

‘Poetsvrouwen: laat duidelijk merken dat je grondig bent. Zet de eerste dag al het meubilair verkeerd terug… een centimeter of tien, twintig te ver naar links of rechts.’

‘(…) neem alles aan wat je mevrouw je geeft en bedank haar vriendelijk. Je kunt het altijd in de bus achterlaten, tussen de zittingen.’