Home
 • Lotus Clean bvba

  Uw vertrouwde dienstencheque partner in Midden-Limburg


  Om gemakkelijk door de Lotus Clean webpagina te surfen kan u de pijltoetsen < de of > gebruiken. Onze website is ook beschikbaar op tablet en mobiele telefoons.

 • Lotus Clean Dienstencheques

  Een populair en voordelig betaalmiddel.


  Om gemakkelijk door de Lotus Clean webpagina te surfen kan u de pijltoetsen < de ∨ of > gebruiken. Onze website is ook beschikbaar op tablet en mobiele telefoons.

 • Lotus Clean Huishoudhulp

  Professioneel in thuisondersteuning


  Om gemakkelijk door de Lotus Clean webpagina te surfen kan u de pijltoetsen < de of > gebruiken. Onze website is ook beschikbaar op tablet en mobiele telefoons.

 • Lotus Clean Seniorenhulp

  Laat U genieten van de dag!


  Om gemakkelijk door de Lotus Clean webpagina te surfen kan u de pijltoetsen < de ∨ of > gebruiken. Onze website is ook beschikbaar op tablet en mobiele telefoons.

 

Over ons

Hulp nodig in het huishouden? Lotus Clean is er voor u!

Zoek je hulp bij het poetsen, strijken of andere huishoudelijke taken. We komen U met veel plezier helpen. Of het nu wekelijks, 2- wekelijks of slechts af en toe is, dat maakt niets uit. U mag kiezen ! Huishoudhulp en Seniorenhulp zijn onze aangeboden diensten.

Lotus Clean stelt zich tot doel om de fijnste leverancier van huishoudhulp te worden voor haar klanten. Wij zijn ervan overtuigd dat dit enkel kan door voor onze medewerkers een werkplaats te creëren waar het fijn werken is. Maar ook voor de verantwoordelijken moet Lotus Clean een fijn project zijn.

 

De fijnste leverancier van jou huishoudhulp zijn doen wij door:
 • Ten volle rekening te houden met uw wensen.
 • U te begeleiden door het dienstencheques proces.
 • Geschoolde huishoudhulp aan te bieden die zelfstandig kan werken.
 • Open communicatie.
 • Onze medewerkers te motiveren.
 • Om klanten graag gelukkig zien.
Een fijne werkplek voor onze medewerkers creëren doen wij door:
 • Onze medewerkers te motiveren en nodige opleiding te geven
 • Open communicatie
 • Letten op de klik tussen huishoudhulp en klant.
 • Zelf fun beleven.
 • Moeilijkheden als uitdagingen zien.
 • Graag bezig zijn met mensen.
 • Mensen graag gelukkig maken.
Wie is de motor achter Lotus Clean?

Linda

Zaakvoerster

Linda heeft gedurende meer dan 30 jaar ervaring. Haar grootste kracht was het opzetten van administraties en het plannen van de activiteiten binnen de onderneming. Kwaliteiten die binnen Lotus Clean sterk gewaardeerd worden. Alle medewerkers weten precies wanneer ze waar moeten zijn en wat er daar van hen verwacht wordt. Dat is praktisch zowel voor de medewerker als voor de klant.

Eric

Zaakvoerder

Eric is al meer dan 20 jaar bezig met het opleiden en trainen van mensen binnen bedrijven. Hij heeft hierin een grote expertise opgebouwd en zijn expertise wordt zowel door de klanten als zijn collega's sterk geapprecieerd. Hij neemt dan ook de verantwoordelijkheid over scholing en opleiding binnen Lotus Clean voor zijn rekening. Ook het probleem oplossing aspect vallen onder zijn bevoegdheid.

Tanja

Administratief medewerkster

Als administratief medewerkster ondersteunt Tanja de Lotus Clean zaakvoerders met diverse taken. Tanja is verantwoordelijk voor het inplannen van het personeel. Naast het administratieve gedeelte zorgt ze dat het gehele dienstencheque proces vlot verloopt door nauw contact te houden met de klanten en huishoudhulpen, waarbij eventuele problemen snel en efficiënt opgelost kunnen worden.

Dus wilt u een huishoudhulp die uw taken in uw huishouden overneemt en weet hoe het moet, dan is Lotus Clean uw partner. Mail of bel ons gerust voor meer informatie. Dan bekijken we samen wat voor u de ideale oplossing is. Bent u klaar voor wat meer kwaliteit in uw leven? E-mailen kan via info@lotusclean.be of bel ons op 011 53 66 44.

 

Dienstencheques

Wat is dat nu precies?

Dienstencheques is een tewerkstellingsprogramma opgezet door de federale overheid met het doel om het hele poetsen aan huis uit het illegale circuit te halen. Het was niet de bedoeling om er belastingen op te kunnen heffen, maar wel om de mensen die hieruit een inkomen halen ook te laten genieten van alle sociale voordelen (pensioen opbouw, vakantiegeld, eindejaarspremie, enz. die andere werknemers ook hebben.

De dienstencheques zijn daarom wettelijk geregeld en streng gecontroleerd. Omdat het controleren van iedere prive persoon met een huishoudhulp een onmogelijke opdracht was, werden de dienstenchequebedrijven in het leven geroepen.

Het dienstenchequebedrijf is dus de schakel tussen de aanvrager van de huishoudhulp en de huishoudhulp en zal er dus voor zorgen dat de klant (u dus) in regel is met alle sociale verplichtingen.

Enkele Praktische Tips
Dat hangt van uw situatie af:
 • Een gebruiker kan maximaal 500 dienstencheques per kalenderjaar bestellen (400 dienstencheques aan €9 en 100 dienstencheques aan €10).
 • Een gezin kan maximaal 1 000 dienstencheques per kalenderjaar bestellen (800 dienstencheques aan €9 en 200 dienstencheques aan €10).Ieder gezinslid dat meerderjarig is mag maximaal 500 dienstencheques per kalenderjaar bestellen.Onder een gezin wordt verstaan "alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres".
 • De hieronder vermelde categorien mogen per kalenderjaar 2 000 dienstencheques aan €9 bestellen :
  • Eenoudergezinnen,
  • Gehandicapte personen,
  • Ouders van minderjarige gehandicapte kinderen,
  • Oudere personen die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genieten.
 • Klik hier voor de procedure om meer dan 500 dienstencheques per jaar te bestellen.
Alleenstaand gezin :

Wie van deze regel wenst gebruik te maken om tot 2.000 dienstencheques per kalenderjaar te kunnen bestellen, dient bijgevoegd document in te vullen. Een exemplaar moet aan de RVA gestuurd worden met de gevraagde bewijsstukken. Een ander exemplaar (het origineel) moet teruggestuurd worden, zonder bewijsstukken, naar Sodexo.

RVA
Algemene Directie Reglementering
Tijdskrediet en buurtdiensten
Keizerslaan 7
1000 Brussel
Sodexo
Cel Dienstencheques
Pleinlaan 15
1050 Brussel
Op fiscaal vlak is de aankoop van dienstencheques voordelig:
 • De bedragen die u betaalt in de vorm van dienstencheques geven u recht op een belastingvermindering.
 • Voor uitgaven gedaan: Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op de belastingvermindering voor de dienstencheques die ze onder hun eigen naam kopen. De maximumbedragen gelden per jaar en per partner. Bijgevolg dienen beide partners elk een eigen gebruikersnummer te hebben bij Sodexo.
 • vanaf 1 januari 2014 is het aftrekbaar bedrag beperkt tot 1.400 per persoon en per jaar.
 • Uw belastingvermindering is berekend op basis van een belastingtarief van 30%. Een dienstencheque van €9 kost in werkelijkheid maar 6,30 na belastingvermindering.
 • Sodexo stuurt u elk jaar rond 1 april een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen.
Belastingkrediet
 • U gebruikt dienstencheques en uw inkomen is beperkt?
 • U kan tevens genieten van een belastingvermindering van 30% via een terugbetaalbaar belastingkrediet.
 • De aanvraag tot terugbetaling gebeurt door het fiscaal attest bij uw belastingaangifte toe te voegen.
 • Indien u geen aanslagbiljet toegestuurd krijgt, vraag deze dan op eigen initiatief aan bij uw plaatselijk belastingkantoor.
 • Voor bijkomende informatie, gelieve de FOD Financiën te contacteren op het volgende nummer : 02/572.57.57 (normaal tarief).
Hulp in de huishouding bij de gebruiker thuis:
 • schoonmaken met inbegrip van de ramen;
 • wassen en strijken;
 • verstelwerk van strijkgoed;
 • bereiden van maaltijden.

Belangrijk is dat het gaat om huishoudhulp. Men mag dus niet met dienstencheques betalen voor klussen zoals: de herstelling van een toilet, elektriciteitswerken, behangen en schilderen, tuinieren, kleine verbouwingswerken, babyzitting, opvang van bejaarden en zieken, opvang en verzorging van dieren bij afwezigheid van de eigenaar, beheer of administratief werk voor een bedrijf.

Dienstencheques mogen slechts aangewend worden voor activiteiten die in de privésfeer plaats vinden. Prestaties in een professionele omgeving (niet toegelaten zijn bijvoorbeeld de schoonmaak van een dokterskabinet, wachtzaal, een kamer of een studio die verhuurd wordt, enz.).

Hulp buiten het huis van de gebruiker wordt in de volgende gevallen toegestaan:

Boodschappen doen: Men spreekt hier over dagelijkse boodschappen zoals het gaan naar het postkantoor, de bakker of de apotheker. Wordt niet beschouwd als dagelijkse behoefte: aankoop van meubelen, huishoudtoestellen, audiovisueel materiaal, de aankoop van warme maaltijden, de periodieke verdeling van kranten en weekbladen.

Strijken in een lokaal van de onderneming en niet bij u thuis. (eveneens verstelwerk aan het te strijken linnen).

Worden beschouwd als strijken: het strijken zelf en de volgende activiteiten:

 • het registreren: de ontvangst van het linnen (gebracht door de gebruiker), het registreren van de te strijken stukken en het opstellen van een ontvangstbewijs;
 • het sorteren: het sorteren van het te strijken linnen volgens productieproces;
 • het controleren: de kwaliteitscontrole en de eindcontrole na het strijken;
 • het verzamelen: het gestreken linnen opnieuw per klant sorteren;
 • het verpakken: het gestreken linnen inpakken;
 • het bestellen: het afhalen van het gestreken linnen in het strijkatelier door de klant en het afhandelen van de betaling.
Vervoer van personen met beperkte mobiliteit:

Hulp bij verplaatsingen van een mindervalide gebruiker of van het mindervalide minderjarige kind van de gebruiker.

 • wanneer de persoon die bij dit vervoer geholpen wordt een erkend mindervalide persoon is dan moet het transport uitgevoerd worden met een aangepast voertuig waarvoor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer een attest heeft afgeleverd;
 • wanneer de particulier geniet van een uitkering voor bejaardenhulp of wanneer de particulier minstens 60 jaar is en kan rekenen op prestaties die verstrekt worden door de erkende dienst voor gezin en bejaardenhulp binnen de overheid, dan is een aangepast voertuig niet vereist.
 • U gaat beroep doen op de diensten van een werknemer in het dienstencheque-systeem. Een absolute voorwaarde voor goed werk is dat u bepaalde veiligheidsvoorschriften naleeft.
 • Zowel Lotus Clean als de werknemer moeten alles in het werk stellen om risico's te vermijden. Aan u om er voor te zorgen dat de werknemer in optimale omstandigheden en zonder gevaar zijn taak kan verrichten.
 • Materiaal dat goed onderhouden is, aangepaste bescherming en een open dialoog tussen u en Lotus Clean zijn de beste garantie dat de werknemer zich niet verwondt of ziek wordt.
 • Het spreekt voor zich dat dit ook de doelstelling zou moeten zijn die iedereen dient na te streven!

U schrijf zich hier in. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u ingeschreven zijn in het systeem van de dienstencheques van Sodexo.

 • De aankoopprijs van een dienstencheque bedraagt €9 voor de eerste 400 dienstencheques die u bestelt en €10 voor de volgende 100 dienstencheques. De berekeningsmodule voor dienstencheques helpt u om het totaalbedrag van uw bestelling te berekenen.
 • Maak een bedrag van €9 of €10 per dienstencheque (afhankelijk van het aantal dienstencheques dat u dit jaar al besteld hebt) over op het bankrekening van uw keuze.
 • De minimale bestelling bedraagt 10 dienstencheques (het aantal dienstencheques hoeft geen veelvoud van 10 te zijn, u kan er 11, 23 enz. bestellen).
 • Vermeld alleen uw gebruikersnummer (12-cijferig nummer dat u bij uw inschrijving hebt ontvangen) in de gestructureerde mededeling van uw betaling.
 • De algemene regel stelt de aankooplimiet voor dienstencheques vast op 500 per kalenderjaar per persoon en 1.000 dienstencheques per gezin. Enkel bepaalde categorieën personen kunnen er tot 2.000 per kalenderjaar kopen.
 • Uw betaling staat 2 tot 4 werkdagen later op de bankrekening van Sodexo.
Let op :

als de bestelling niet correct is uitgevoerd, zal uw betaling geweigerd worden en het bedrag automatisch teruggestort worden.

 • Als u papieren dienstencheques hebt besteld, verstuurt Sodexo uw cheques binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw betaling. U ontvangt uw cheques op het adres dat in uw gegevens vermeld staat.
 • Als u elektronische dienstencheques hebt besteld, dan zet Sodexo ze voor u klaar in uw elektronische portefeuille zodra Sodexo uw betaling heeft ontvangen.
 • U ontvangt papieren of elektronische dienstencheques naargelang het soort dienstencheque dat u gekozen hebt via uw gegevens op Sodexo. Om tegelijkertijd elektronische en papieren dienstencheques te bestellen kan u de berekeningsmodule voor dienstencheques gebruiken.
 • U kan uw dienstencheques uitsluitend gebruiken, omruilen, of de terugbetaling ervan aanvragen zolang ze geldig zijn (de geldigheidsduur staat vermeld op de papieren dienstencheques of in uw elektronische portefeuille).
 • De dienstencheques zijn 8 maanden geldig.
 • Iedere adreswijziging moet verplicht aan ons en Sodexo doorgegeven worden via email aan Lotus Clean en via uw Beveiligde Zone op Sodexo of door het formulier ter wijziging van de persoonsgegevens in te vullen en op te sturen.
Hoe de papieren dienstencheques gebruiken?

Indien u nog niet ingeschreven bent in het systeem van de dienstencheques, klik hier.  

Alvorens uw dienstencheques te bestellen, dient u vooreerst Lotus Clean te contacteren die u een huishoudhulp ter beschikking stelt die voldoet aan uw verwachtingen.

Maak een bedrag van €9 of €10 per dienstencheque (afhankelijk van het aantal dienstencheques dat u dit jaar al besteld hebt) over op het bankrekening van uw keuze met vermelding van uw gebruikersnummer in gestructureerde mededeling. Voor meer informatie, klik hier.

 Klik hier om de activiteiten te raadplegen die uw huishoudhulp gemachtigd is uit te voeren.

De geldigheidsduur staat op de achterzijde van de dienstencheque

 • Doe dit op een goed leesbare manier, met een zwarte of donkerblauwe pen.
 • Vermeld de datum (datum waarop de prestatie is uitgevoerd) en vergeet niet om de cheques te ondertekenen. Geef ook aan welk soort activiteit is uitgevoerd (zet een kruisje in het desbetreffende vakje).
 • Vul niets in op de achterzijde : deze kant is bedoeld voor de erkende onderneming en uw huishoudhulp.
 • Controleer of u uw dienstencheques correct hebt ingevuld. Als u een fout maakt, schrijf er dan niet overheen en gebruik geen Tipp-Ex: de enige juiste manier om uw fout te corrigeren is door het foute gegeven te doorstrepen en het juiste gegeven ernaast te schrijven.
Overhandig:
 • De dienstencheques (in hun geheel, dat wil zeggen inclusief de af te scheuren strook).
 • Één dienstencheque per volledig gepresteerd uur.
 • Overhandig niet het schutblad (de eerste cheque in uw omslag) waarop het nummer van uw bestelling, het aantal cheques en hun nummering genoteerd staan.
Opgelet:

als u extra kosten moet betalen (bijvoorbeeld verplaatsingskosten of de aankoop van een speciale zeep), dan kan u dit niet doen met dienstencheques maar alleen via een klassieke betaalmethode.

Laat uw huishoudhulp iedere keer hij/zij bij u komt werken een overzicht van de prestaties ondertekenen. Dit is een bewijs dat de dienstencheques in ontvangst zijn genomen en kan nuttig zijn bij verlies of diefstal. Dit document is beschikbaar in uw Beveiligde Zone van Sodexo waar u het kan downloaden.

Hoe de elektronische dienstencheques gebruiken?

Indien u nog niet ingeschreven bent in het systeem van de dienstencheques, klik hier.  

Alvorens uw dienstencheques te bestellen, dient u vooreerst Lotus Clean te contacteren die u een huishoudhulp ter beschikking stelt die voldoet aan uw verwachtingen.

Maak een bedrag van €9 of €10 per dienstencheque (afhankelijk van het aantal dienstencheques dat u dit jaar al besteld hebt) over op het bankrekening van uw keuze met vermelding van uw gebruikersnummer in gestructureerde mededeling. Voor meer informatie, klik hier.

 Klik hier om de activiteiten te raadplegen die uw huishoudhulp gemachtigd is uit te voeren.

 • U overhandigt geen dienstencheques aan uw huishoudhulp. Hij/zij moet de gegevens van de geleverde prestaties via uw telefoon doorgeven.
 • De huishoudhulp belt met uw telefoon naar het gratis nummer 0800/400 89. Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar en maakt het voor de huishoudhulp mogelijk om direct en op een veilige manier de geleverde prestaties aan de werkgever (erkende onderneming) door te geven.

Ten laatste 5 werkdagen na de prestatie valideert Lotus Clean de gegevens die door de huishoudhulp zijn doorgegeven. 

Na de validatie door Lotus Clean beschikt u over 4 werkdagen om deze prestatie te bevestigen of te betwisten (facultatieve validatie). Na afloop van deze termijn van 9 dagen wordt deze automatisch zonder uw tussenkomst gevalideerd.

Indien de prestatie daarentegen ingevoerd werd door Lotus Clean en niet door uw huishoudhulp, is er geen automatische validatie. Lotus Clean moet de prestatie valideren en de gebruiker moet de prestatie bevestigen via de Beveiligde Zone van Sodexo.

Laat uw huishoudhulp iedere keer hij/zij bij u komt werken een overzicht van de prestaties ondertekenen. Dit kan nuttig zijn. Dit document is beschikbaar in uw Beveiligde Zone van Sodexo waar u het kan downloaden. 

 

Huishoudhulp

Wat houdt dat in voor u?

Lotus Clean staat voor u klaar om u te helpen met allerlei huishoudelijke taken. Het huishouden is niet altijd even gemakkelijk bij te houden. Toch is het huishouden voornamelijk bijhouden en niet laten onderkomen. Het systeem van de dienstencheques werd speciaal opgezet om mensen te helpen die permanent of tijdelijk een probleem hebben met het bijhouden van hun huishouden. Het huishouden is veel meer dan enkel poetsen. Dus voorziet Lotus Clean, als dienstenchequebedrijf, meer dan enkel poetshulp. Toch kunnen we niet ontkennen dat het vaak om poetsen van het huis gaat. Daarom zijn al onze poetshulpen geschoold vooraleer ze bij u beginnen. Een goed geschoolde thuishulp gaat intelligenter met de huishoudtaken om.

Een geschoolde hulp kun je rustig het onderhoud van je huis toevertrouwen. Hou je toch graag controle over alles, dan zal je geschoolde thuishulp graag je aanwijzingen bijhouden en noteren op speciaal daarvoor voorziene documenten om jouw instructies dan ook perfect te kunnen uitvoeren en dat iedere week opnieuw, zonder dat u als klant het altijd moet controleren. Zorgeloos en zonder stress het huishouden perfect bijgehouden. Dat is toch een heerlijke geruststelling.

Enkele Praktische Tips

Senioren hebben niet enkel een huishoudhulp nodig die poetst of wast en plast. Wij vinden dat senioren meer verdienen. Lotus Clean vindt dat senioren, nog meer dan andere klanten, een huishoudhulp verdienen die werkt vanuit het hart.

Daarom dat we specifiek voor senioren hulpen zoeken die goed werken maar vanuit hun hart. Zij zullen vooreerst de opgedragen taken uitvoeren en dit zonder compromis. Maar daarnaast zijn zij steeds alert en kijken naar mogelijke extra taken die het leven van de senior nog prettiger gaat maken.

Er wordt altijd vertrokken vanuit de wensen van de klant. Deze staan altijd vooraan. Door aan deze wensen ten volle tegemoet te komen wordt er een vertrouwensband opgebouwd tussen huishoudhulp en de ouder wordende klant. Vanuit deze vertrouwensrelatie worden eventuele nieuwe taken voorgesteld en samen wordt beslist of deze voorgestelde taken worden toegevoegd of niet. Vaak resulteert dit niet in meer uren werk voor de hulp, maar altijd in een betere levenskwaliteit voor de senior. Daar doen we het voor.

Extra aandacht wordt gegeven aan mogelijke taken die door de betrokkenen worden verwaarloosd, maar rechtstreeks bijdragen aan de levenskwaliteit van de senior. Dit alles vanuit het grootst mogelijk respect voor de betrokkenen. Daarom dat uiteraard gekeken wordt naar de mogelijkheden maar nog meer naar de noden.

Werkelijk alles is mogelijk: Bijvoorbeeld dagelijks een uur hulp om de maaltijd voor te bereiden en wat boodschappen te doen of twee keer per week twee uren voor wat poetswerk en opruimwerk. Elke dag eventjes ( minimum 1 uur) of wekelijks enkele uren, het kan allemaal.

Nog nooit met dienstencheques gewerkt ? Geen enkel probleem, Wij helpen u met plezier op weg!

 • Opruimen
 • Schoonmaken (zowel wekelijks, twee wekelijks of af en toe op bestelling)
 • Vensters wassen
 • Bedden aftrekken en opmaken
 • Wassen en het wasgoed opplooien
 • Strijken
 • Koken voorbereiden
 • Koken
 • Naaiwerkjes
 • Boodschappen doen
 • Enz...Vraag het en we zeggen het u.

Dienstencheques zijn een betaalmiddel waarvoor de overheid een financiële bijdrage levert. Iedere meerderjarige privé persoon die in België gedomicilieerd is, kan hiermee tegen een gunstige prijs gebruikmaken van prestaties op het gebied van huishoudhulp.

 • Een gesubsidieerd betaalmiddel.
 • Hulp bij huishoudelijk werk bij u thuis en buiten uw woning.
 • Talrijke voordelen.
 • Een tarief van €9 per uur en een belastingaftrek.
 • Een vast salaris voor de huishoudhulpen.
 • Moederschapshulp van 105 dienstencheques voor vrouwen die als zelfstandige werken.
In de praktijk:
 • U betaalt slechts €9 per uur en profiteert van een belastingvermindering van 30% voor de gekochte dienstencheques. Uw dienstencheque kost u na de belastingvermindering slechts €6,30.
 • De gekochte dienstencheques zijn 8 maanden geldig.
 • Particulieren kunnen elektronische of papieren dienstencheques gebruiken.
 • De huishoudhulp is verzekerd tegen arbeidsongevallen, wat niet het geval is bij zwartwerk.
 • Vrouwen die als zelfstandige werken, krijgen bij de geboorte van hun kind 105 dienstencheques gratis via hun sociale verzekeringskantoor.
Op fiscaal vlak is de aankoop van dienstencheques voordelig:
 • De bedragen die u betaalt in de vorm van dienstencheques geven u recht op een belastingvermindering.
 • Voor uitgaven gedaan :
 • Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op de belastingvermindering voor de dienstencheques die ze onder hun eigen naam kopen. De maximumbedragen gelden per jaar en per partner. Bijgevolg dienen beide partners elk een eigen gebruikersnummer te hebben bij Sodexo.
 • vanaf 1 januari 2014 is het aftrekbaar bedrag beperkt tot €1.400 per persoon en per jaar.
 • Uw belastingvermindering is berekend op basis van een belastingtarief van 30%. Een dienstencheque van €9 kost in werkelijkheid maar €6,30 na belastingvermindering.
 • Sodexo stuurt u elk jaar rond 1 april een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen.
Belastingkrediet:
 • U gebruikt dienstencheques en uw inkomen is beperkt ?
 • U kan tevens genieten van een belastingvermindering van 30% via een terugbetaalbaar belastingkrediet.
 • De aanvraag tot terugbetaling gebeurt door het fiscaal attest bij uw belastingaangifte toe te voegen.
 • Indien u geen aanslagbiljet toegestuurd krijgt, vraag deze dan op eigen initiatief aan bij uw plaatselijk belastingkantoor.
 • Voor bijkomende informatie, gelieve de FOD Financiën te contacteren op het volgende nummer : 02/572.57.57 (normaal tarief).

U beslist dat u van deze huishoudhulp gebruik wilt maken. De belangrijkste stappen op een rij:

Stap 1

U contacteert Lotus Clean :

 • via telefoon : 011/53 66 44 of
 • via mobiele telefoon: 0486/63 22 81
 • via e-mail: linda@lotusclean.be
 • of vul het online contactformulier in.

U vermeldt zeker uw adres- en contactgegevens. Eigenlijk is dit alles. Wij helpen u bij alle volgende stappen.

Stap2:

Lotus Clean vraagt voor u bij Sodexo een gebruikersnummer aan. (indien nodig)

Om gebruik te maken van het systeem van dienstencheques hebt u een gebruikersnummer nodig. Dit vragen wij voor u aan bij Sodexo, die het systeem van dienstencheques in opdracht van de overheid (de RVA) beheert. Kortom, u hoeft niets te regelen.

Als u wenst, kunt u dit ook zelf doen: u surft naar de gemeenschappelijke website van Sodexo en de RVA: www.dienstencheques-rva.be, u klikt op Nederlands en daarna op "Zich online inschrijven" en u vult het inschrijvingsformulier in. U kunt ook het inschrijvingsformulier afdrukken en per post of fax versturen naar Sodexo.

Voor meer info, zie het onderwerp dienstencheques

Stap3:

U kunt nu uw dienstencheques bij Sodexo bestellen.

Hoe? Heel eenvoudig: door het gepaste bedrag over te schrijven op het rekeningnummer van Sodexho (KBC rek. 733-0453396-48 of Fortis rek. 001-5383380-53 of ING rek. 310-1959582-74 of Dexia 091-0177297-10). U bestelt minimum 10 cheques van €9 dus minimum €90 Als gestructureerde mededeling vermeldt u uw gebruikersnummer.

 • Kiest u voor papieren cheques? Die ontvangt u per post een tot twee weken na uw betaling.
 • Liever elektronische cheques? Het bedrag staat de dag van betaling op uw rekening bij Sodexo.
Let op!

Het bedrag dat u overschrijft moet altijd een veelvoud van €9 zijn (met een minimum van €90), zo niet aanvaardt Sodexho uw bestelling niet en wordt de som gewoon teruggestort op uw rekening .

Tabel: Aantal dienstencheques en overeenkomstige kostprijs:

 • 10 stuks = € 90
 • 11 stuks = € 99
 • 12 stuks = € 108
 • 13 stuks = € 117
 • 14 stuks = € 126
 • 15 stuks = € 135
 • 20 stuks = € 180
 • 25 stuks = € 225
 • 30 stuks = € 270
 • 40 stuks = € 360
 • 50 stuks = € 450
 • 60 stuks = € 540
 • 70 stuks = € 630
 • 80 stuks = € 720
 • 90 stuks = € 810
 • 100 stuks = € 900
Stap4:

Uw nieuwe huishoudhulp komt voor de eerste keer. We raden aan om de eerste keer zelf thuis te zijn. Dan overloopt u samen de taken en de te gebruiken producten en materialen.

Maak duidelijk wat uw verwachtingen zijn! Kunt u de eerste keer er niet zijn, dan leggen we op voorhand een ontmoeting vast tussen u en de huishoudhulp en dan kunnen alle ruimtes doorlopen worden. Samen noteren we de wensen en de te gebruiken materialen en producten voor de verschillende oppervlakken. Maar ook de extra taken die u verwacht. Op die manier kunt u gerust zijn dat uw huishouden perfect loopt, ook als u niet aanwezig bent.

Zie ook: Succesvol samenwerken

Stap5:

Bent u tevreden? Wij volgen van dichtbij op of alles naar wens verloopt. Indien nodig sturen we bij.

U kiest voor een huishoudhulp via Lotus Clean?
 • Prima keuze, want uw huishoudhulp kost u slechts 6,30 euro/uur.
 • het werkschema beantwoordt volledig aan uw wensen.
 • Lotus Clean zorgt voor een zorgeloze dienstverlening. Van het plannen en organiseren van de hulp, het opvolgen van de prestaties tot en met het oplossen van eventuele klachten,
 • wij zijn fier op onze medewerkers. Ze worden gescreend en geschoold vooraleer ze bij u komen werken. Zo bent u zeker van de beste hulp in huis !
 • dankzij het systeem van dienstencheques vermijdt u zwartwerkers in huis.
 • uw poetshulp is verzekerd tegen eventuele arbeidsongevallen bij u thuis. Een gerust gevoel, ook voor u !
 • u bent verzekerd tegen eventuele schade door de huishoudhulp. Voor meer info hierover, kijk naar onze dienstverleningsvoorwaarden.
 • is uw huishoudhulp door vakantie of ziekte afwezig ? Wij zetten alles op alles om voor u een geschikte vervanging te organiseren!
 • U moet zeker zijn van een betrouwbare en efficiënte hulp in huis. Daarom zijn onze selectiecriteria streng. Niet enkel referenties, opleiding en ervaring worden grondig gecheckt, maar ook het zelfstandig kunnen werken en een vlotte communicatie zijn voor ons belangrijke eigenschappen.
 • Lotus Clean doet ook aan actieve rekrutering. De vraag naar bekwame poetshulp is groot, het aanbod niet altijd. Praktijkreferenties van medewerkers, familie, vrienden, kennissen nemen we altijd ter harte. Het zijn vaak de meest waardevolle suggesties.
 • Jaarlijks worden al onze medewerkers geëvalueerd. De feedback van onze gebruikers staat daarin centraal. Want 100% klantentevredenheid, daar gaan we voor !
 • Twijfelt u aan de kwaliteit of de snelheid van uw poetshulp? Zeg het ons. Wij maken dan een afspraak met u om het geleverde werk te controleren en het werkschema te evalueren. Deze doorlichting gebeurt door een ervaren medewerker. U bent dus zeker van een objectief en eerlijk advies.

 

Seniorenhulp

Waarom beroep doen op hulp?

Als senior moet je iedere dag opnieuw leren leven met het ouder worden van je lichaam. Iedere dag opnieuw word je geconfronteerd met dingen die je vroeger wel nog kon en vandaag moeilijker tot niet meer gaan. Dat is niet prettig. Daarom dat vele senioren zich verzetten tegen huishoudhulp. Zij zien het laten onderhouden van de woning vaak als het toegeven dat ze iets niet meer kunnen. Ze willen zichzelf bewijzen door nog alleen te poetsen. Ze vinden poetsen een lichaamsbeweging die hen lenig houdt. Was dat maar waar. Jammer genoeg is niets minder waar dan dit. Poetsen is een beweging die zeer onvriendelijk is voor de rug en zeer belastend voor de gewrichten. Vele artsen raden beweging aan, maar ontraden het poetsen en bij uitbreiding het huishouden, precies om deze redenen.

Daarnaast moet je om te poetsen vaak op een trapje of opstapje gaan staan en ben je met andere dingen bezig dan je evenwicht. Het gevolg kan rampzalig zijn voor de senior. Je hoeft maar een verkeerde stap te zetten en je valt en breekt iets. Het kan voldoende zijn om nooit meer normaal te kunnen wandelen of zelfs in een rolstoel terecht te komen. Dit is het risico niet waard. Als je wil bewegen ga dan naar de seniorenclub of naar het fitnesscentrum. Daar krijg je onder begeleiding de juiste oefeningen die je op een veilige manier fit en lenig houden. Ga voor amper €7 geen onnodige risico's lopen en laat je helpen voor een fijner en langer leven.

Enkele Praktische Tips

Senioren hebben niet enkel een huishoudhulp nodig die poetst of wast en plast. Wij vinden dat senioren meer verdienen. Lotus Clean vindt dat senioren, nog meer dan andere klanten, een huishoudhulp verdienen die werkt vanuit het hart.

Daarom dat we specifiek voor senioren hulpen zoeken die goed werken maar vanuit hun hart. Zij zullen vooreerst de opgedragen taken uitvoeren en dit zonder compromis. Maar daarnaast zijn zij steeds alert en kijken naar mogelijke extra taken die het leven van de senior nog prettiger gaat maken.

Er wordt altijd vertrokken vanuit de wensen van de klant. Deze staan altijd vooraan. Door aan deze wensen ten volle tegemoet te komen wordt er een vertrouwensband opgebouwd tussen huishoudhulp en de ouder wordende klant. Vanuit deze vertrouwensrelatie worden eventuele nieuwe taken voorgesteld en samen wordt beslist of deze voorgestelde taken worden toegevoegd of niet. Vaak resulteert dit niet in meer uren werk voor de hulp, maar altijd in een betere levenskwaliteit voor de senior. Daar doen we het voor.

Extra aandacht wordt gegeven aan mogelijke taken die door de betrokkenen worden verwaarloosd, maar rechtstreeks bijdragen aan de levenskwaliteit van de senior. Dit alles vanuit het grootst mogelijk respect voor de betrokkenen. Daarom dat uiteraard gekeken wordt naar de mogelijkheden maar nog meer naar de noden.

Werkelijk alles is mogelijk: Bijvoorbeeld dagelijks een uur hulp om de maaltijd voor te bereiden en wat boodschappen te doen of twee keer per week twee uren voor wat poetswerk en opruimwerk. Elke dag eventjes ( minimum 1 uur) of wekelijks enkele uren, het kan allemaal.

Nog nooit met dienstencheques gewerkt ? Geen enkel probleem, Wij helpen u met plezier op weg!

 • Opruimen
 • Schoonmaken (zowel wekelijks, twee wekelijks of af en toe op bestelling)
 • Vensters wassen
 • Bedden aftrekken en opmaken
 • Wassen en het wasgoed opplooien
 • Strijken
 • Koken voorbereiden
 • Koken
 • Naaiwerkjes
 • Boodschappen doen
 • Enz...Vraag het en we zeggen het u.

Dienstencheques zijn een betaalmiddel waarvoor de overheid een financiële bijdrage levert. Iedere meerderjarige privé persoon die in België gedomicilieerd is, kan hiermee tegen een gunstige prijs gebruikmaken van prestaties op het gebied van huishoudhulp.

 • Een gesubsidieerd betaalmiddel.
 • Hulp bij huishoudelijk werk bij u thuis en buiten uw woning.
 • Talrijke voordelen.
 • Een tarief van €9 per uur en een belastingaftrek.
 • Een vast salaris voor de huishoudhulpen.
 • Moederschapshulp van 105 dienstencheques voor vrouwen die als zelfstandige werken.
In de praktijk:
 • U betaalt slechts €9 per uur en profiteert van een belastingvermindering van 30% voor de gekochte dienstencheques. Uw dienstencheque kost u na de belastingvermindering slechts €6,30.
 • De gekochte dienstencheques zijn 8 maanden geldig.
 • Particulieren kunnen elektronische of papieren dienstencheques gebruiken.
 • De huishoudhulp is verzekerd tegen arbeidsongevallen, wat niet het geval is bij zwartwerk.
 • Vrouwen die als zelfstandige werken, krijgen bij de geboorte van hun kind 105 dienstencheques gratis via hun sociale verzekeringskantoor.
Op fiscaal vlak is de aankoop van dienstencheques voordelig:
 • De bedragen die u betaalt in de vorm van dienstencheques geven u recht op een belastingvermindering.
 • Voor uitgaven gedaan :
 • Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op de belastingvermindering voor de dienstencheques die ze onder hun eigen naam kopen. De maximumbedragen gelden per jaar en per partner. Bijgevolg dienen beide partners elk een eigen gebruikersnummer te hebben bij Sodexo.
 • vanaf 1 januari 2014 is het aftrekbaar bedrag beperkt tot €1.400 per persoon en per jaar.
 • Uw belastingvermindering is berekend op basis van een belastingtarief van 30%. Een dienstencheque van €9 kost in werkelijkheid maar €6,30 na belastingvermindering.
 • Sodexo stuurt u elk jaar rond 1 april een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen.
Belastingkrediet:
 • U gebruikt dienstencheques en uw inkomen is beperkt ?
 • U kan tevens genieten van een belastingvermindering van 30% via een terugbetaalbaar belastingkrediet.
 • De aanvraag tot terugbetaling gebeurt door het fiscaal attest bij uw belastingaangifte toe te voegen.
 • Indien u geen aanslagbiljet toegestuurd krijgt, vraag deze dan op eigen initiatief aan bij uw plaatselijk belastingkantoor.
 • Voor bijkomende informatie, gelieve de FOD Financiën te contacteren op het volgende nummer : 02/572.57.57 (normaal tarief).

U beslist dat u van deze huishoudhulp gebruik wilt maken. De belangrijkste stappen op een rij:

Stap 1

U contacteert Lotus Clean :

 • via telefoon : 011/53 66 44 of
 • via mobiele telefoon: 0486/63 22 81
 • via e-mail: linda@lotusclean.be
 • of vul het online contactformulier in.

U vermeldt zeker uw adres- en contactgegevens. Eigenlijk is dit alles. Wij helpen u bij alle volgende stappen.

Stap2:

Lotus Clean vraagt voor u bij Sodexo een gebruikersnummer aan. (indien nodig)

Om gebruik te maken van het systeem van dienstencheques hebt u een gebruikersnummer nodig. Dit vragen wij voor u aan bij Sodexo, die het systeem van dienstencheques in opdracht van de overheid (de RVA) beheert. Kortom, u hoeft niets te regelen.

Als u wenst, kunt u dit ook zelf doen: u surft naar de gemeenschappelijke website van Sodexo en de RVA: www.dienstencheques-rva.be, u klikt op Nederlands en daarna op "Zich online inschrijven" en u vult het inschrijvingsformulier in. U kunt ook het inschrijvingsformulier afdrukken en per post of fax versturen naar Sodexo.

Voor meer info, zie het onderwerp dienstencheques

Stap3:

U kunt nu uw dienstencheques bij Sodexo bestellen.

Hoe? Heel eenvoudig: door het gepaste bedrag over te schrijven op het rekeningnummer van Sodexho (KBC rek. 733-0453396-48 of Fortis rek. 001-5383380-53 of ING rek. 310-1959582-74 of Dexia 091-0177297-10). U bestelt minimum 10 cheques van €9 dus minimum €90 Als gestructureerde mededeling vermeldt u uw gebruikersnummer.

 • Kiest u voor papieren cheques? Die ontvangt u per post een tot twee weken na uw betaling.
 • Liever elektronische cheques? Het bedrag staat de dag van betaling op uw rekening bij Sodexo.
Let op!

Het bedrag dat u overschrijft moet altijd een veelvoud van €9 zijn (met een minimum van €90), zo niet aanvaardt Sodexho uw bestelling niet en wordt de som gewoon teruggestort op uw rekening .

Tabel: Aantal dienstencheques en overeenkomstige kostprijs:

 • 10 stuks = € 90
 • 11 stuks = € 99
 • 12 stuks = € 108
 • 13 stuks = € 117
 • 14 stuks = € 126
 • 15 stuks = € 135
 • 20 stuks = € 180
 • 25 stuks = € 225
 • 30 stuks = € 270
 • 40 stuks = € 360
 • 50 stuks = € 450
 • 60 stuks = € 540
 • 70 stuks = € 630
 • 80 stuks = € 720
 • 90 stuks = € 810
 • 100 stuks = € 900
Stap4:

Uw nieuwe huishoudhulp komt voor de eerste keer. We raden aan om de eerste keer zelf thuis te zijn. Dan overloopt u samen de taken en de te gebruiken producten en materialen.

Maak duidelijk wat uw verwachtingen zijn! Kunt u de eerste keer er niet zijn, dan leggen we op voorhand een ontmoeting vast tussen u en de huishoudhulp en dan kunnen alle ruimtes doorlopen worden. Samen noteren we de wensen en de te gebruiken materialen en producten voor de verschillende oppervlakken. Maar ook de extra taken die u verwacht. Op die manier kunt u gerust zijn dat uw huishouden perfect loopt, ook als u niet aanwezig bent.

Zie ook: Succesvol samenwerken

Stap5:

Bent u tevreden? Wij volgen van dichtbij op of alles naar wens verloopt. Indien nodig sturen we bij.

U kiest voor een huishoudhulp via Lotus Clean?
 • Prima keuze, want uw huishoudhulp kost u slechts 6,30 euro/uur.
 • het werkschema beantwoordt volledig aan uw wensen.
 • Lotus Clean zorgt voor een zorgeloze dienstverlening. Van het plannen en organiseren van de hulp, het opvolgen van de prestaties tot en met het oplossen van eventuele klachten,
 • wij zijn fier op onze medewerkers. Ze worden gescreend en geschoold vooraleer ze bij u komen werken. Zo bent u zeker van de beste hulp in huis !
 • dankzij het systeem van dienstencheques vermijdt u zwartwerkers in huis.
 • uw poetshulp is verzekerd tegen eventuele arbeidsongevallen bij u thuis. Een gerust gevoel, ook voor u !
 • u bent verzekerd tegen eventuele schade door de huishoudhulp. Voor meer info hierover, kijk naar onze dienstverleningsvoorwaarden.
 • is uw huishoudhulp door vakantie of ziekte afwezig ? Wij zetten alles op alles om voor u een geschikte vervanging te organiseren!
 • U moet zeker zijn van een betrouwbare en efficiënte hulp in huis. Daarom zijn onze selectiecriteria streng. Niet enkel referenties, opleiding en ervaring worden grondig gecheckt, maar ook het zelfstandig kunnen werken en een vlotte communicatie zijn voor ons belangrijke eigenschappen.
 • Lotus Clean doet ook aan actieve rekrutering. De vraag naar bekwame poetshulp is groot, het aanbod niet altijd. Praktijkreferenties van medewerkers, familie, vrienden, kennissen nemen we altijd ter harte. Het zijn vaak de meest waardevolle suggesties.
 • Jaarlijks worden al onze medewerkers geëvalueerd. De feedback van onze gebruikers staat daarin centraal. Want 100% klantentevredenheid, daar gaan we voor !
 • Twijfelt u aan de kwaliteit of de snelheid van uw poetshulp? Zeg het ons. Wij maken dan een afspraak met u om het geleverde werk te controleren en het werkschema te evalueren. Deze doorlichting gebeurt door een ervaren medewerker. U bent dus zeker van een objectief en eerlijk advies.

 

Onze gegevens

Ringlaan 246
3550 Heusden-Zolder

011 53 66 44
0476 60 66 45

info@lotusclean.be
webmaster@lotusclean.be

BTW: BE0560922492
Erkenningsnummer: 05874

Auteursrecht
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een Radio of TV-uitzending.

Vertrouwelijk
Alle gegevens die door Lotus Clean bvba worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Lotus Clean bvba geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Onze sites bevatten links naar andere sites die niet tot het eigendom van Lotus Clean bvba behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites. Op iedere inzending van een bijdrage of informatie aan Lotus Clean bvba zijn de standaard-publicatievoorwaarden van toepassing.  

Opinie: Laat de poetsvrouw met rust

Een dienstencheque is een betaalmiddel waarvoor het Vlaamse Gewest een financiële bijdrage levert. Iedere meerderjarige persoon die in het Vlaamse Gewest zijn hoofdverblijfplaats heeft, kan dankzij dienstencheques tegen een gunstige prijs beroep doen op huishoudhulp.

Sodexo krijgt monsterboete van de Vlaamse overheid

Een dienstencheque is een betaalmiddel waarvoor het Vlaamse Gewest een financiële bijdrage levert. Iedere meerderjarige persoon die in het Vlaamse Gewest zijn hoofdverblijfplaats heeft, kan dankzij dienstencheques tegen een gunstige prijs beroep doen op huishoudhulp.

Het leven van een dienstencheque medewerker

Een dienstencheque is een betaalmiddel waarvoor het Vlaamse Gewest een financiële bijdrage levert. Iedere meerderjarige persoon die in het Vlaamse Gewest zijn hoofdverblijfplaats heeft, kan dankzij dienstencheques tegen een gunstige prijs beroep doen op huishoudhulp.

Wat is een dienstencheque?

Een dienstencheque is een betaalmiddel waarvoor het Vlaamse Gewest een financiële bijdrage levert. Iedere meerderjarige persoon die in het Vlaamse Gewest zijn hoofdverblijfplaats heeft, kan dankzij dienstencheques tegen een gunstige prijs beroep doen op huishoudhulp.

Wat te doen in geval van ongeval of schade?

In geval van een ongeval bij u thuis door de huishoudhulp is het van groot belang het hoofd koel te houden. U hoeft zich geen zorgen te maken, alle kosten worden gedekt door de arbeidsongevallen verzekering.

Dienstencheques bestellen

Dienstencheques bestellen. Een goede raad: bestel uw dienstencheques wanneer u zeker bent dat u beroep kan doen op een huishoudhulp.

Dienstencheques: Fiscale voordelen

Op fiscaal vlak is de aankoop van dienstencheques voordelig: Sinds aanslagjaar 2009 (inkomsten 2008) kunnen ook gebruikers met een laag inkomen genieten van dit voordeel